Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288
Liên hệ - Góp ý
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai 02 Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai Phone: 0269 3824490 - 0269 3605352 Fax: 0269 3714288 Email: info@capnuocgialai.com Website: http://capthoatnuocgialai.com Hotline: 0269 3824094
hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu