Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Báo cáo kiểm nghiệm nước

10/01/2018 - 232 lượt xem
Bài viết cùng chuyên mục

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (65 lượt xem)

Thông báo tạm ngưng cấp nước (321 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (607 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (440 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (480 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu