Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

24/01/2018 - 1.530 lượt xem
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

Vui lòng click vào link để xem chi tiết.

Công bố thông tin về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu.

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo tạm ngưng cấp nước (2.083 lượt xem)

Thông báo thu hộ tiền nước (1.727 lượt xem)

Hỗ trợ đăng ký thanh toán tiền nước qua Ngân hàng (1.699 lượt xem)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (854 lượt xem)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (6.077 lượt xem)

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư ..... (1.525 lượt xem)

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (1.322 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (1.728 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (1.467 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (1.118 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu