Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư .....

21/03/2019 - 1.069 lượt xem
Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư ..... Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo thu hộ tiền nước (869 lượt xem)

Hỗ trợ đăng ký thanh toán tiền nước qua Ngân hàng (1.136 lượt xem)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (490 lượt xem)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (3.986 lượt xem)

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (846 lượt xem)

Thông báo tạm ngưng cấp nước (1.214 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (1.329 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (1.136 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (1.093 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (767 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu