Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư .....

21/03/2019 - 1.292 lượt xem
Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư ..... Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo tạm ngưng cấp nước (1.687 lượt xem)

Thông báo thu hộ tiền nước (1.304 lượt xem)

Hỗ trợ đăng ký thanh toán tiền nước qua Ngân hàng (1.410 lượt xem)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (654 lượt xem)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (5.087 lượt xem)

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (1.059 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (1.524 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (1.319 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (1.270 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (924 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu