Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku

25/01/2019 - 178 lượt xem
Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (32 lượt xem)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (524 lượt xem)

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư ..... (114 lượt xem)

Thông báo tạm ngưng cấp nước (428 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (707 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (535 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (577 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (312 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu