Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku

25/01/2019 - 63 lượt xem
Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo tạm ngưng cấp nước (320 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (607 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (439 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (480 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (232 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu