Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Thông báo tạm ngưng cấp nước

10/10/2018 - 428 lượt xem
Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (32 lượt xem)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (524 lượt xem)

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư ..... (114 lượt xem)

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (179 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (707 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (536 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (577 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (313 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu