Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

18/03/2020 - 925 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Bài viết cùng chuyên mục

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 (473 lượt xem)

CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2020 (583 lượt xem)

Thông báo gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (856 lượt xem)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn, thời điểm 6 tháng cuối năm 2019 (977 lượt xem)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn thời điểm 6 tháng đầu năm 2019 (1.192 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (1.243 lượt xem)

CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (1.264 lượt xem)

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 6 (1.305 lượt xem)

CBTT Quyết định xử phạt hành chính về thuế (1.335 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 (1.401 lượt xem)

CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Duy Đạt (1.597 lượt xem)

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm (1.563 lượt xem)

CBTT Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (1.728 lượt xem)

Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (1.630 lượt xem)

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 5 (1.693 lượt xem)

Quyết định thay đổi nhân sự đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai (1.717 lượt xem)

THƯ MỜI QUAN TÂM Gói thầu: "Cung cấp nhân công, thiết bị thi công và vật tư phụ còn lại" thuộc Kế hoạch: Thay định kỳ đồng hồ nước hộ gia đình và cải tạo ống phân phối nước trên địa bàn thành phố... (7 lượt xem)

Thông điệp từ chủ tịch HĐQT (3.717 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu