Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

30/01/2019 - 1.394 lượt xem
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Bài viết cùng chuyên mục

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 (471 lượt xem)

CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2020 (580 lượt xem)

Thông báo gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (849 lượt xem)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (921 lượt xem)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn, thời điểm 6 tháng cuối năm 2019 (972 lượt xem)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn thời điểm 6 tháng đầu năm 2019 (1.189 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (1.240 lượt xem)

CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (1.259 lượt xem)

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 6 (1.297 lượt xem)

CBTT Quyết định xử phạt hành chính về thuế (1.327 lượt xem)

CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Duy Đạt (1.590 lượt xem)

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm (1.560 lượt xem)

CBTT Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (1.720 lượt xem)

Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (1.623 lượt xem)

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 5 (1.686 lượt xem)

Quyết định thay đổi nhân sự đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai (1.710 lượt xem)

THƯ MỜI QUAN TÂM Gói thầu: "Cung cấp nhân công, thiết bị thi công và vật tư phụ còn lại" thuộc Kế hoạch: Thay định kỳ đồng hồ nước hộ gia đình và cải tạo ống phân phối nước trên địa bàn thành phố... (7 lượt xem)

Thông điệp từ chủ tịch HĐQT (3.704 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu